Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang, kortweg LOK, is een gemeentelijke adviesraad waar alle betrokkenen in de gemeente rond kinderopvang samen zitten.

Doelstelling LOK

Deze gemeentelijke adviesraad wil het aanbod en de kwaliteit van de plaatselijke kinderopvang verbeteren en dit via het verstrekken van advies aan de gemeente.

De gemeente, de scholen en de kinderopvangorganisaties maken deel uit van het LOK.

Aangezien de gebruikers van kinderopvang in de eerste plaats de gebreken en knelpunten in de kinderopvang ervaren, is ook hun mening van groot belang. Zij zijn dan ook een vierde, belangrijke gesprekspartner rond de tafel.