Lokale bronopsporing corona

Onlangs is de gemeente Machelen gestart met bronopsporing om zo lokale opflakkeringen van het coronavirus snel te kunnen opsporen.

Dat gebeurt samen met de huisartsen en de Eerstelijnszone Bravio. De lokale bronopsporing komt bovenop de contactopsporing van de Vlaamse overheid. Je zal dus vanaf nu twee telefoontjes krijgen na een positieve coronatest: eentje van de contactopsporing (02 214 19 19) en een tweede van een medewerker van de gemeente.

Wanneer een persoon besmet raakt met het COVID-19 virus, doet de Vlaamse overheid aan contactopsporing. Ze spoort alle contacten op die door de patiënt besmet zouden kunnen zijn. Zo kunnen zij zich laten testen en zich isoleren. Sinds deze week zet het lokaal bestuur ook in op bronopsporing. We zoeken naar de bron of oorzaak van een besmetting. Waar de Vlaamse overheid alles stroomafwaarts controleert, zoeken wij stroomopwaarts tot aan de bron. Op die manier willen we een beeld vormen van de besmettingsclusters om eventuele verdere maatregelen te nemen.

De medewerkers van de sociale dienst engageren zich om de bronopsporing in goede banen te leiden. Elke medewerker is net als de huisarts gebonden aan het beroepsgeheim. Om de privacy van patiënten optimaal te bewaken, krijgen enkel de betrokken huisartsen en de maatschappelijk werker de gegevens van de patiënt te zien. Dat is noodzakelijk om te analyseren waar zich onrustwekkende situaties voordoen.

Inwoners die door een eventuele quarantaine in financiële moeilijkheden zouden komen of die bijvoorbeeld niemand hebben om de boodschappen te doen, mogen dat melden aan de bronopspoorders. Zo kunnen zij hen gericht doorverwijzen naar de betrokken dienst die hen verder kan helpen.

Je medewerking aan zowel het telefoontje van de contactopsporing (02 214 19 19) als dat van de gemeente, is zeer waardevol om het virus in te perken en om onze gemeente virusvrij te houden.

Als je vragen hebt over de lokale bronopsporing kan je steeds een mailtje sturen naar socialedienst@machelen.be.