Lokale en provinciale verkiezingen

Op zondag 13 oktober ga je stemmen voor een nieuwe gemeenteraad en provincieraad.

Gemeenteraad 

Provincieraad 

Wie?

De gemeenteraad in Machelen telt 25 leden. 

Wie?

De provincieraad in Vlaams-Brabant telt 36 leden. 

Wat doen ze? 

De gemeenteraad beslist over belastingen, ruimtelijke plannen, budgetten, gebruik en tarieven zalen/(sport)infrastructuur, verkeersreglementen, investeringen in gebouwen en wegen, gas-boetes,... 

Wat doen ze?

De provincieraad beslist over het beheer van waterwegen en natuurparken, economie, ruimtelijk beleid, provinciale domeinen, … 

Waarom zou jij gaan stemmen op 13 oktober? 

De gemeente is het bestuur dat het dichtst bij jou staat. Alles wat ze in de gemeente beslissen, kan een directe invloed hebben op jouw leven: 

  • In welke wijken bouwen we best een speeltuin? 
  • Welke fiets- en voetpaden moeten heraangelegd worden? 
  • Hoe kunnen we wonen betaalbaar maken voor onze inwoners? 
  • Hoe krijgen we het verkeer vlot in de drukke straten? 
  • Hoe gaan we om met afval en wat kost het ons? 
  • Evenementen en recreatie, welk aanbod voorzien we? 

Jouw gemeente kiest dus zelf waarop ze wel of niet inzetten. Jij kan door te stemmen op een partij laten weten wat jij belangrijk vindt.