Lokale onthaalgesprekken

Een projectmedewerker van vzw PIN maakt nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst wegwijs in Machelen. Het onthaalgesprek maakt deel uit van de inschrijving in de gemeente. De nieuwe inwoners komen dus automatisch bij de projectmedewerker terecht via de Dienst Burgerzaken. Deze geeft hen basisuitleg over:

  • de werking van het lokaal bestuur Machelen-Diegem
  • het inburgeringsprogramma
  • lessen en oefenkansen Nederlands
  • onderwijs/kinderopvang
  • werk/opleiding zoeken
  • het afvalbeleid
  • het vrijetijdsaanbod
  • het woningaanbod

Vervolgens verwijst de projectmedewerker onthaalgesprekken de nieuwe inwoners door naar de juiste interne en externe gespecialiseerde diensten. Op deze manier wil de gemeente nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst helpen om zich gemakkelijker te integreren in Machelen-Diegem.

Voorwaarde voor het verderzetten van het onthaaltraject, is inspanning tonen op het vlak van de Nederlandse taal, werk en inburgering.