Maatregelen tegen de vogelgriep Nieuws RSS

Op 13 november 2020 werd in Oostende vogelgriep vastgesteld bij drie wilde vogels. Daarom geldt sinds 15 november 2020 een ophokplicht voor alle vogels en pluimvee en worden alle verzamelingen verboden.

Vanaf 15 november gelden in heel België de volgende maatregelen¬†

Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven en van individuele houders, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.

Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders.

Sinds 1 november 2020 waren de volgende maatregelen al van kracht en zijn nog steeds van kracht

Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Dode vogel opgemerkt?

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, melden dit via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Lees alle maatregelen na op de website van het FAVV.

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 10.46 u.