Machelen centrum

Om de dorpskern nieuw leven in te blazen heeft de gemeente een samenwerking afgesloten met buurtontwikkelaar Matexi.

In het hart van de gemeente voorzien we woonruimte voor een honderdtal gezinnen en ondergrondse parkeerplaatsen. Vernieuwend is dat er co-housing aangeboden wordt. Dit geeft bewoners de kans om een tuin en ruimtes te delen. En zo willen we de betaalbaarheid voor jonge gezinnen garanderen. 

Verder worden bijkomende commerciële ruimtes, een nieuw kinderdagverblijf, ontmoetingsplekken en publieke ruimte voorzien.

Naast de extra ruimte wordt sterk ingezet op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving, met heel wat groen en aandacht voor de zachte weggebruiker ter versterking van de doorwaarbaarheid in het centrum (nieuwe doorsteken, heraanleg straten, aangenaam straatmeubilair en bijhorende beplanting).

Het geheel zal opgetrokken worden uit vooruitstrevende en duurzame materialen. 

4 projectzones voor een duurzame woonkern

Het project bestaat uit 4 grote sites die op termijn met elkaar verbonden worden. 

SITE A - VOORMALIGE STRIJKWINKEL

 • kinderdagverblijf
 • 6 gezinswoningen met privétuin
 • gemeenschappelijke tuin met toegang naar het kinderdagverblijf
 • start werken: zomer 2017
 • status: afgewerkt

SITE B - GISO-SCHOOL EN OCMW

 • appartementen met aandacht voor levenslang wonen
 • renovatie oude jongensschool tot lofts
 • co-housing
 • integratie sporthal Robusta
 • aanleg publiek plein met groen en straatmeubilair
 • ontmoetingslokaal
 • commerciële ruimte

SITE C - HUIDIG KINDERDAGVERBLIJF

 • appartementen met terras
 • woningen met privétuin
 • gemeenschappelijke tuin
 • nieuwe doorsteek voor fietsers en voetgangers (G. Ferréstraat-Woluwestraat)
 • werkzaamheden in 2 fasen

SITE D - GELEGEN TEGENOVER DE GISO-SCHOOL

 • appartementen met privéterras en gemeenschappelijke tuin
 • nieuwe doorsteek voor fietsers en voetgangers (C. Peetersstraat - C. Hansoulstraat)

Status

Site A – voormalige Strijkwinkel 

De Strijkwinkel is verhuisd naar het sociaal huis. 

De bouw van de nieuwe kinderkribbe en de 6 gezinswoningen is afgerond. 

Met deze nieuwe locatie creëren we 16 extra kinderopvangplaatsen, in totaal 72. 

Het geheel is opgetrokken uit vooruitstrevende en duurzame materialen. Een polyvalente ruimte zal na de opvanguren ook gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld voor opleidingen, info-avonden voor ouders, personeel en onthaalouders. 

De buitenomgeving biedt veel speelmogelijkheden in een groene omgeving. De kindjes hebben toegang tot een afgesloten binnentuin als open speelruimte. 

Waardevolle materialen van het oude postkantoor worden hergebruikt in de vorm van een kunstwerk. Het wordt een functioneel kunstwerk dat zal dienen als opslag voor het buitenspeelgoed en zal verwijzen naar vroegere postgebouw. 

Het nieuwe gebouw biedt ook de mogelijkheid een éénloket voor kinderopvang te creëren. De dienst Opvanggezinnen, de externe consultatiedienst van Kind en Preventie zitten hier samen met de directie van de kinderopvang op één niveau samen . Ook de samenwerking met het Huis van Kind wordt versterkt in de strijd tegen kinderarmoede. 

Site B - GISO-school en OCMW 

Het GISO is verhuisd naar Diegem (Neerhofsite). 

De diensten in het oude OCMW-gebouw zijn verhuisd naar het sociaal huis in de Koningin Fabiolalaan. Zo vormt het samen met het woonzorgcentrum een heuse sociale campus. 

Site C- G. Ferréstraat ( huidige kribbe-) en C. Peetersstraat 

De bouwaanvraag voor “het beluik” is ingediend. Deze gezellige ingekapselde buurtwijk komt langsheen de C. Peetersstraat. De werken hiervan starten tegen het einde van het jaar. 

Na de verhuis van het kinderdagverblijf wordt het oude gebouw afgebroken. Dit is voorzien in 2019. 

Site D - C. Peetersstraat 

De bouwwerken aan site D zijn bezig. De nieuwe woningen krijgen een zogenaamde notaristuin. Deze is zichtbaar vanaf de C. Peetersstraat en zal zo het straatbeeld vergroenen. 

Deze site voorziet appartementen met privéterras en een gemeenschappelijke tuin. En de realisatie van een nieuwe doorsteek voor fietsers en voetgangers tussen de Hansoulstraat en de C. Peetersstraat. De blinde muren van de buren worden bezet met een artistiek werk.