Machelen geen voorstander van fusie met stad Vilvoorde Nieuws RSS

De gemeente Machelen is geen voorstander van een fusie met de stad Vilvoorde. De gemeente heeft al jaren een open en constructieve samenwerking met al haar naburige gemeenten en dit op allerlei domeinen.

In deze barre corona-tijden hebben wij kunnen vaststellen dat de samenwerking m.b.t het triagepunt, de noodplanning en het schakelzorgcentrum goed is verlopen met alle betrokken gemeentebesturen.

Onze huidige schaal als gemeente en onze actuele financiële draagkracht ervaren we als sterke troeven voor het beleid van de gemeente en de organisatie van onze diensten. Het maakt dat de noodzaak om een volgende stap te zetten richting een mogelijke fusie op dit ogenblik niet aan de orde is.

De verdere uitbouw van onze draagkracht binnen het meerjarenplan en onze beleidsverklaring, maakt dat wij voldoende sterk zijn om de toekomstige uitdagingen aan te pakken. De schaal en indeling van onze gemeente zijn hierbij zelfs belangrijke troeven om op een snelle en correcte manier beslissingen voor onze burgers te kunnen nemen en de organisatie van de gemeente te beheersen. 

We blijven nu en in de toekomst inzetten op een constructieve samenwerking met alle gemeentebesturen in onze regio. Dit vanuit een goed nabuurschap en met wederzijds respect voor de gemeentelijke autonomie.

In het belang van onze gemeente en haar inwoners, volgen we de beslissingen van de Vlaamse regering terzake verder op.

Gepubliceerd op donderdag 20 augustus 2020 11.12 u.