Machelen ondertekent charter burenbemiddeling Nieuws RSS

Hiermee bevestigt het bestuur haar engagement om verder in te zetten op dialoog en burenbemiddeling. Lees hier hoe je beroep kan doen op burenbemiddeling of zelf bemiddelaar kan worden.

Wat is burenbemiddeling?

Bemiddelaars helpen buren met elkaar praten over andere gewoonten, ergernissen of vervelende situaties, zoals geluidsoverlast, geurproblemen, overlast door huisdieren, overhangende takken, hinderlijk parkeren…

Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie met je buur om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Burenruzies kunnen leiden tot frustraties en de leefkwaliteit ernstig schaden. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, of de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Wil jij burenbemiddelaar worden?

Dankzij de ondertekening van het charter wordt het werk van de bemiddelaars erkend. Het team burenbemiddelaars bestaat ondertussen uit vijf opgeleide vrijwilligers en een coördinator.

De bemiddelaars zijn opgeleide vrijwilligers en blijven altijd neutraal. Alles wat tijdens het gesprek wordt gezegd, is en blijft vertrouwelijk.

Wil jij zelf ook helpen bij burenconflicten? Dien dan een aanvraag in bij de provincie via burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of op 016 26 78 41.

Je ontvangt dan bijkomende informatie en een uitnodiging voor een gesprek. Daarna volgt een opleiding. Deze opleiding is gepland op

  • maandag 27.2.2023 – 9 tot 17 u.
  • vrijdag 3.3.2023 – 9 tot 17 u.
  • maandag 6.3.2023 – 9 tot 17 u.
  • dinsdag 14.3.2023 – 9 tot 17 u.
  • vrijdag 17.3.2023 – 9 tot 17 u.
  • maandag 20.3.2023 – 9 tot 17 u.

Wil je meer info over bemiddeling of zit je met een concreet burengeschil? Neem dan contact op met de coördinator via burenbemiddeling@machelen.be of telefonisch op 02 756 55 22.

Beroep doen op de dienst Burenbemiddeling

Wil je een beroep doen op burenbemiddeling, bel dan naar 02 756 55 22 of mail naar burenbemiddeling@machelen.be. De dienst bekijkt samen met jou of burenbemiddeling de geschikte manier is om jouw situatie aan te pakken. 

Gepubliceerd op donderdag 29 december 2022 10 u.