Machelen tekent Bomencharter Nieuws RSS

De gemeente heeft het Bomencharter ondertekend. Een engagement om tegen 2024 15 582 bomen aan te planten, 1 voor elke inwoner.

De ondertekening van het Bomencharter kadert binnen het Burgemeesterconvenant en het Klimaatactieplan. Een plan met maatregelen en acties rond klimaatadaptatie. Meer groen, meer ruimte voor water en ontharden waar het kan.

Op deze manier trachten we de te verwachten effecten van de klimaatverandering, zoals o.a. hitte, droogte en wateroverlast, tegen te gaan en tegelijkertijd ook de biodiversiteit in onze regio te versterken. Bomen zorgen bovendien voor een betere luchtkwaliteit en vormen een lawaaibuffer.

En nu, meer dan ooit, speelt het milieu een rustgevende en gezonde factor van onschatbare waarde. Zeker voor onze toekomstige generaties.

De eerste 2750 bomen werden reeds aangeplant in de Boskantweg (langs de E19).

Gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020 4 u.