Mantelzorgtoelage

Deze toelage is een uiting van appreciatie voor het vrijwillige engagement dat een mantelzorger opneemt ten aanzien van een zorgbehoevende inwoner van de gemeente Machelen.

Voor wie?

Elke mantelzorger die daadwerkelijk bijdraagt tot het kunnen thuis blijven wonen van een zorgbehoevende inwoner van de gemeente Machelen-Diegem kan in aanmerking komen voor een mantelzorgtoelage.

Voorwaarden

De zorgbehoevende is gedomicilieerd in Machelen-Diegem, verblijft thuis en heeft een BEL-profiel van 25 tot en met 34 punten. Vanaf 35 punten komt u in aanmerking voor de zorgverzekering die deel uitmaakt van de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze biedt een maandelijkse financiële tegemoetkoming (€ 130) voor niet-medische kosten aan mensen die zwaar zorgbehoevend zijn of in een rustoord verblijven.

Procedure

Bezorg het ingevuld aanvraagformulier tijdens de openingsuren aan de thuisdiensten.

Bedrag

De toelage bedraagt 25 euro per maand.