Meerjarenplan

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de ganse beleidscyclus (6 jaar).

Dat betekent dat het gemeentebestuur uit de missie en de visie haar strategie heeft vertaald in beleidsdoelstellingen voor de zes jaren van de beleidscyclus.

Het meerjarenplan geeft aan op welke wijze het bestuur de gekozen beleidsopties de komende 6 jaar wenst te realiseren.

Hiervoor worden beleidsdoelstellingen en actieplannen geformuleerd om aan te tonen wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen.

Het meerjarenplan wordt door de gemeenteraad goedgekeurd en bestaat uit volgende onderdelen:

  • strategische nota (inhoudelijke en beleidsplanning)
  • financiële nota (cijfermatige planning en ramingen van het resultaat)
  • toelichting

Minstens 1 keer per jaar wordt de meerjarenplanning aangepast en opnieuw voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.