Meerjarenplan uitzonderlijk begin 2020 naar gemeenteraad Nieuws RSS

Het college legt de laatste hand aan de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Door een reeks onverwachte zaken, loopt de goedkeuring van het meerjarenplan vertraging op.

De diensten werken sinds juli aan de vertaling van de beleidsverklaring naar een budgettair haalbaar meerjarenplan voor de komende zes jaar. Door een aantal onverwachtse zaken moeten we ons beraden hoe we dit meerjarenplan sluitend kunnen maken zonder dat de werkende inwoners van Machelen-Diegem hier de dupe van zijn. 

Verhoogde kost brandweer en politie

De fors oplopende kosten voor politie en brandweer, die respectievelijk met 43% en 40% stijgen, vergen in totaal meer dan 7 miljoen euro bijkomende budgetten van de gemeente. Veiligheid is een prioriteit voor de gemeente. Maar deze verhoogde kosten waren niet in te schatten.

Door deze verhoging moeten we correct plannen en ramen in welk jaar we onze investeringen en acties uitvoeren én blijvend inzetten op efficiëntiewinsten in onze dagelijkse werking.

Nieuwe software 

Door de integratie van gemeente en OCMW en een aantal overheidsverplichtingen gaan we vanaf 1 januari ook starten met een nieuwe budgettaire software. De bestelling is al enkele maanden geleden gebeurd. De implementatie ervan vergt door kinderziektes en opleidingsnoden meer tijd dan eerst gedacht.

Gemeenteraad januari 2020

Een zuiver boekhoudkundig meerjarenplan opmaken was een optie. De gemeente kiest ervoor om haar huiswerk goed te doen. Het gaat hier immers over een meerjarenplanning die geldt voor de jaren 2020 tot en met 2025. Een maand uitstel heeft geen ernstige gevolgen. Het geeft ons de kans om dit zeer grondig aan te pakken zodat de bevolking zeker kan zijn van wat er de komende jaren zal uitgevoerd worden, waar hun belastinggeld naar toe gaat en hoe onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk zal gemaakt worden. 

De gemeenteraad van januari gaat door op 21 januari. Pas dan stemmen over het meerjarenplan heeft geen nadelige effecten op de uitbetaling van lonen en betalen van andere rekeningen voor de gemeente en OCMW.

Gepubliceerd op donderdag 5 december 2019 8.59 u.