Mobiliteitsplan

Sinds 2001 beschikt Machelen over een goedgekeurd mobiliteitsplan. Hierin wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de mobiliteit in de gemeente. Doorheen de jaren zijn op basis hiervan talrijke initiatieven genomen om de mobiliteit in onze gemeente te verbeteren.