Mobiliteitsplan

De gemeente werkt aan een nieuw mobiliteitsplan, in samenwerking met de firma Vectris. Het huidig mobiliteitsplan dateert van 2001 en werd in 2008/2009 geactualiseerd.

Het nieuwe mobiliteitsplan zal rekening houden met een aantal belangrijke speerpunten:

  • Meer aandacht voor fietsers en voetgangers in de woonzones en dorpskernen
  • Een doordacht parkeerbeleid waardoor sluip-parkeren wordt ontmoedigd en afgeraden, met mogelijkheid tot onder meer kort parkeren voor winkelen
  • Goede verbindingen voor zwakke weggebruikers tussen de “buitenwijken” en de dorpskernen
  • Weren van sluipverkeer in dorpskernen
  • Splitsing van doorgaand en bestemmingsverkeer
  • Verkeer van en naar de bedrijvenzones moet zo snel mogelijk aansluiting hebben op gewestwegen en snelwegen
  • Ontlasting van de Woluwelaan in Diegem centrum van doorgaand verkeer
  • Veiligheid aan schoolpoorten
  • Bereikbaarheid per fiets en te voet van de scholen, sport – en vrijetijdssites, parken, …

Tijdens de opmaak van dit nieuw mobiliteitsplan organiseren we inspraaksessies en infomomenten. Hou de nieuwsberichten op de website alvast in de gaten.