Mondmaskers voor inwoners - stand van zaken 7 mei Nieuws RSS

Er komen heel wat vragen over het aanbieden van mondmaskers aan onze inwoners. Net als bij vele andere gemeenten heerst hier nog veel onduidelijkheid over. Daarom willen we al een korte stand van zaken geven.

Bestelling en levertermijn

In afwachting van de levering van mondmaskers door de federale overheid, besliste de gemeente om zelf al een bestelling te plaatsen. Gelet op de grote vraag naar mondmaskers hebben we eind april al een bestelling van 10 000 mondmaskers kunnen plaatsen. Tot onze spijt hebben we vandaag nog geen zicht op de leveringstermijn.

Gefaseerde verdeling

De verdeling zal gefaseerd gebeuren.

In een eerste fase zullen de 65-plussers en de kinderen/jongeren tussen 12 en 20 jaar bedeeld worden. Op die manier beschermen we onze meest kwetsbare inwoners en kunnen we een goede en veilige terugkeer naar de scholen realiseren.

Iedereen die tot één van deze doelgroepen behoort ontvangt een zending met mondmaskers voor het ganse gezin. Dus 1 mondmasker voor elk lid van dat gezin. We bezorgen hierbij ook de nodige instructies om deze mondmaskers correct te gebruiken.

In een volgende fase wordt onderzocht op welke manier we een eventuele verdeling van resterende mondmaskers kunnen realiseren aan inwoners die niet tot deze doelgroepen behoren.

Gepubliceerd op vrijdag 8 mei 2020 13.27 u.