Inzage natuurbeheerplan ‘Floordambos- Houtembos’ Nieuws RSS

Voor de percelen van ‘Floordambos-Houtembos’, voornamelijk bestaande uit bos en gelegen in Steenokkerzeel, Vilvoorde en Machelen, is een beheerplan opgemaakt dat ingekeken kan worden op de website van Agentschap voor Natuur en Bos.

Natuurbeheerplan

Het beheerplan beoogt om de huidige natuurwaarden zoveel mogelijk te bewaren in zijn huidige
toestand en waar mogelijk uit te breiden. Hierbij zal in eerste instantie maximaal ingezet worden op bosuitbreiding. ‘Floordambos-Houtembos’ bestaat uit vier deelgebieden waarbinnen de ecologische functie primeert. Uiteraard wordt binnen het gebied ook rekening gehouden met het voorzien van voldoende recreatieve infrastructuur.

Consulteren

https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-floordambos-houtembos

U kan het beheerplan consulteren tussen 15 september 2021 en 15 oktober 2021.

Opmerkingen/bezwaren

Gedurende deze periode kan u opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk richten naar het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap Natuur & Bos,
Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75,
3000 Leuven
t.a.v. Gert Peeters (aves.vbr.anb@vlaanderen.be)

Vragen

Indien u vragen heeft over dit natuurbeheerplan of de toegankelijkheidsregeling kan u via e-mail contact opnemen met de beheerders:

Gepubliceerd op woensdag 15 september 2021 9 u.