Nieuw geboortebos en toekomstbos Nieuws RSS

De gemeente Machelen en het Agentschap voor Natuur en Bos sloegen de handen ineen voor de eerste plantactie van het geboortebos en toekomstbos tijdens het Boomweekend.

Bossen zijn leuke plekken om in te spelen. Ze leveren ook gezonde lucht en zijn dus van groot belang in een dichtbevolkte gemeente als Machelen. Met deze nieuwe bossen engageert de gemeente zich tot het creëren van een gezonde en groene leefomgeving voor haar jongste inwoners. 

Eerste plantactie 

De eerste plantdag viel op 18 november voor de inwoners die tussen januari 2018 en december 2022 ouder zijn geworden door geboorte of adoptie. 

Elk boom symboliseert het recht van elk kind op een groene en gezonde opvoeding. Zo is het geboortebos ook een plek voor ouders om de geboorte van hun kinderen te vieren en herdenken, met duurzame naamplaatjes op een geboortemonument. 

Jaarlijks zal een plantdag plaatsvinden ter ere van de geboortes van het voorgaande jaar. Ouders die in de gemeente wonen zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Toekomstbos 

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Machelen sloegen de handen ineen om een gedenkwaardige jeugdplantactie te organiseren. Jongeren waaronder JNM Midden-Brabant kwamen samen om actief deel te nemen aan het vergroenen van de gemeenschap. 

Het geboortebos is goed voor 1 hectare extra bos. Op het aansluitend perceel plant ANB deze winter nog eens bijna 4 hectare bos bij, een mooie mengeling van inheemse boom- en struiksoorten zoals wintereik, zwarte els, linde, hazelaar, spork, boskers en hondroos.

Die aanplant vormt een belangrijke aanzet voor het Toekomstbos dat zich op termijn verder zal ontwikkelen tot een belangrijke groene buffer op het grondgebied van Machelen aan de westelijke kant van de E19. 

Bomencharter

Met deze bossen wordt concreet uitvoering gegeven aan het in 2019 ondertekende Bomencharter van de gemeente Machelen. Het doel is om tegen 2024 een totaal van 15.582 nieuwe bomen te planten, en momenteel staat de teller op 9.648. Dankzij de plantactie op 18 november komen er daar nog eens 2.000 boompjes bij.


Op Vlaams niveau draagt deze plantactie bij aan de ambitie om tegen het einde van deze beleidsperiode in 2024 in Vlaanderen 4.000 hectare extra bos te realiseren.

Meer foto's kan je bekijken in het fotoalbum.

Gepubliceerd op maandag 20 november 2023 13.19 u.