Nieuw mobiliteitsplan voor Machelen-Diegem  Nieuws RSS

Gisteren keurde de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan goed. Het plan draagt bij aan de veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de gemeente en werd ontwikkeld met heel wat partners, adviesraden en inwoners.

In februari 2020 ging de gemeente van start met verschillende inspraakmomenten over het nieuwe mobiliteitsbeleid. Vandaag werpt dit werk zijn vruchten af en ligt er een nieuw mobiliteitsplan op tafel. Met dit nieuwe mobiliteitsbeleid wil de gemeente inzetten op duurzame mobiliteit die bijdraagt aan de leefbaarheid en zorgt voor een gemeente waar het aangenaam wonen, verblijven en werken is. 

Een gemeente in balans 

In de woongebieden wil de gemeente inzetten op traag verkeer met een zone 30 in de centra en woonkernen van Machelen en Diegem. In schoolomgevingen worden schoolstraten voorzien om het verkeer te weren en de veiligheid aan de schoolpoort te garanderen. Daarnaast wil de gemeente ook gebruik maken van de beschikbare ruimte om meer groen te voorzien en te ontharden waar mogelijk. Er wordt ingezet op de uitbouw van een informeel wandelnetwerk en groene buurtpleintjes. De bedrijvenzones blijven maximaal bereikbaar maar worden ontkoppeld van de woongebieden. De bereikbaarheid van lokale handel blijven we garanderen maar combineren we met autoluwe en vooral levendige kernen. Circulatiemaatregelen en tonnagebeperkingen in het woongebied zijn enkele maatregelen om dit te bereiken. Ook het parkeerbeleid houdt rekening met de verschillende doelgroepen en vrachtwagenparkeren wordt overal aangepakt. 

Een modal shift naar duurzamer vervoer

Met dit nieuwe mobiliteitsplan willen we als gemeente sterk inzetten op de modal shift. We moedigen fietsen en stappen aan voor korte verplaatsingen. We zetten volop in op voldoende laadpalen en deelmobiliteit en we willen meewerken aan een sterk en betrouwbaar openbaar vervoer. 

Het nieuwe openbaar vervoernet dat wordt uitgerold door De Lijn binnen basisbereikbaarheid zal ook in Machelen-Diegem enkele aanpassingen met zich meebrengen. In de toekomst zullen oa de Ringtrambus en de Luchthaventram het openbaar vervoer in de gemeente versterken. De kernnetlijnen 282 en 65 blijven het centrum bedienen, maar lijn 282 krijgt een nieuwe route. Andere lijnen worden gebundeld op de Woluwelaan.

Om deze overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden de fiets-, voetganger en OV-netwerken aan elkaar gekoppeld met kwaliteitsvolle haltes en overstappunten: Hoppinpunten. Plekken waar de fiets, openbaar vervoer, deelmobiliteit en voetgangers elkaar ontmoeten en waar we streven naar een vlotte en toegankelijke overstap. 

Veilig stappen & trappen 

De gemeente wil ook sterk inzetten op veiligheid, en voornamelijk de veiligheid van de voetganger en fietser. Het beperken van doorgaand verkeer is hierin een belangrijk element, door middel van éénrichtingsstraten en knips waar nodig. Daarnaast stelt het mobiliteitsplan verschillende nieuwe fietsinfrastructuur voor. Daar waar het lokale verkeer het doorgaand verkeer kruist of de doorgang van voetgangers en fietsers belemmerd wordt, wordt er, samen met bovenlokale partners, ingezet op een verbeterde oversteekbaarheid door middel van conflictvrije regelingen of zelfs bruggen of tunnels. We willen dat iedereen zich welkom voelt op onze wegen waarbij er een beter evenwicht wordt gevonden tussen ruimte voor natuur, ruimte voor ontmoeting, ruimte voor gemotoriseerd verkeer en ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat zal uiteindelijk iedereen ten goede komen.

Inlooptentoonstelling 

Het nieuwe mobiliteitsplan wordt 22 en 23 april voorgesteld in Machelen (Bosveldsite, Heirbaan 9) en de tentoonstelling is op 29 en 30 april te bezoeken in Diegem (GC 't Kwadrant, Kosterstraat). Inwoners en geïnteresseerden zijn op vrijdag welkom van 17 tot 20 uur en op zaterdag zal de tentoonstelling open zijn van 10 tot 13 uur. 

Het weekend van 22 en 23 april worden in Machelen ook een aantal testmomenten georganiseerd. Vrijdag tussen 18 en 19 uur kunnen bezoekers een elektrische deelwagen van Cambio testen. 

Zaterdag van 10 tot 12 uur kunnen bezoekers verschillende modellen van elektrische fietsen testen. 

Gepubliceerd op woensdag 23 maart 2022 8.09 u.