Nieuw parkeerbeleid Nieuws RSS

Machelen krijgt een nieuw parkeerbeleid. Zo bouwen we de parkeerdruk op straat af, creëren we meer vrije parkeerplaatsen voor bewoners en beperken we het zoekverkeer in onze gemeente.

In maart 2022 werd een nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd. Eén van de krachtlijnen hierin is een duurzaam parkeerbeleid dat rekening houdt met de verschillende doelgroepen en een modal shift. Een slim parkeerbeleid op het openbaar domein met op lange termijn een afbouw van het straatparkeren en een doordacht beleid voor fietsparkeren. 

Om dit nieuwe parkeerbeleid vorm te geven, keurde de gemeenteraad een retributiereglement op parkeren goed. De gemeente zal nu op zoek gaan naar een dienstverlener om het parkeerbeleid te controleren. Pas wanneer deze dienstverlener is aangeduid zal het parkeerbeleid in voege gaan. We hopen hiermee te kunnen starten lente 2023.

Waarom een nieuw parkeerbeleid?

Onze gemeente is één van de snelst groeiende gemeenten in Vlaanderen. Nu al bestaat de vraag naar extra parkeerruimte in de gemeente. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om duurzaam om te gaan met de beschikbare openbare ruimte, een modal shift te stimuleren en toekomstgericht om te gaan met de investeringskost die parkeerruimte vraagt. 
 
De gemeente start daarom met een duurzaam en toekomstgericht parkeerbeleid. Dit passen we toe bij elke nieuw ontwikkeling in de gemeente, maar zal ook een retributie heffen op het parkeren.

Retributie op parkeren

Met de retributie willen we de beschikbare ruimte in de straten van Machelen en Diegem zoveel mogelijk vrijwaren voor de inwoners, werknemers en bezoekers van onze gemeente en niet voor langparkeerders die er geen bestemming hebben. 
 
Daarnaast wil de gemeente het gebruik van de eigen garage of oprit door bewoners en het eigen bedrijventerrein door bedrijven stimuleren. Ook het bereiken van een modal shift blijft een belangrijke doelstelling van het bestuur. Tot slot wenst de gemeente in de buurt van lokale handel de roulatie op de parkings te optimaliseren door het voorzien van enkele Shop&Go plaatsen. 
 
Het parkeerbeleid zal een zacht middel zijn om het evenwicht tussen gebruik van de auto en andere vervoersmiddelen te veranderen ten opzichte van het dominerend autogebruik van vandaag. We benadrukken hierbij dat we bereikbaarheid niet in het gedrang willen brengen en dat iedereen vlot moet kunnen gaan en staan waar hij of zij wil. 
 
Het nieuwe parkeerbeleid zal geëvalueerd worden en verder aangepast naar nieuwe inzichten de komende jaren.

Wat betekent dit concreet? 

In de woonzones in Machelen en Diegem zal je zonder gemeentelijke parkeerkaart op straat niet langer dan 4 uur kunnen parkeren. 
 
Op alle parkeerpockets of parkeerpleintjes (verzamelplaatsen van enkele parkeerplaatsen) zal je maximaal 11 uur kunnen parkeren. Uitzonderingen zijn de helft van de twee grote centrale pleinen (A. De Cockplein en Dorpsplein) en de parking aan kerkhof Diegem aan de Haachtsesteenweg waar je ook slechts 4 uur zal kunnen parkeren. 
 
De beperkte parkeertijd is van toepassing op alle dagen van 7 tot 20 uur, behalve op zon- en feestdagen.

Bewoners

Je kan als bewoner één of meerdere bewonerskaarten aanvragen. De eerste bewonerskaart is gratis. Voor de 2e, 3e en 4e bewonerskaart betaal je respectievelijk €120, €500 en €500 per jaar. Je kan niet meer dan 4 bewonerskaarten kopen per domicilie-adres.

Toch langer parkeren dan 4 of 11 uur?

Op verschillende manieren kan je toch langer parkeren dan de beperkte parkeertijd:

  • Je kan de retributie betalen van €25/dag. Op een Shop&Go plaats is de retributie €50/dag.
  • Als werknemer in de gemeente, als bedrijf of als bezoeker van de gemeente kan je abonnementen kopen. Een weekabonnement kost €120, een 4-weken abonnement €250, een jaarabonnement kost €500 voor de eerste 2 abonnementen en €2000 voor het derde en vierde jaarabonnement. Meer dan 4 abonnementen kan, op voorwaarde van een gemotiveerd schrijven aan het college van burgemeester en schepenen en goedkeuring door dit college. Zij kunnen deze aanvraag ook weigeren.
  • Deelwagens kunnen een gratis parkeerkaart krijgen.
  • Mensen die werken in de zorg kunnen een gratis zorgparkeerkaart krijgen. Met deze kaart dienen zij zich te houden aan de beperkte parkeerduur, maar ze kunnen wel onbeperkt in tijd voor de inrij van eigendommen staan van de eigenaars die dit toestaan en kenbaar maken via een sticker ‘Zorgparking’. Wil jij als eigenaar toestaan dat een zorgverlener voor jouw inrij of eigendom mag staan, dan kan je een sticker ‘Zorgparkeren’ aanvragen.

Ter hoogte van de lokale handel komen ook ‘Shop&Go’ parkeerplaatsen waar je slechts 30 minuten kan staan. Op deze plaatsen mag niemand, ook niet mensen met een gemeentelijke parkeerkaart of ander parkeerrecht, langer dan 30 minuten staan. 
 
Voor een wagen van meer dan 4,9 m lang verdubbelen de tarieven. 
 
Op plaatsen waar je een elektrische wagen kan laden, mag je ook niet langer staan dan de voorziene beperkte parkeertijd. Je moet ook tijdens het parkeren de wagen aan het laden zijn.

Meer informatie en veelgestelde vragen vind je op www.machelen.be/parkeerbeleid

Gepubliceerd op donderdag 30 juni 2022 7 u.