Nieuwe verkeerssituatie in een aantal straten Nieuws RSS

In een aantal straten wijzigt de verkeers- en parkeersituatie. We lijsten de belangrijkste wijzigingen op.
  • In het centrum wordt een zone 30 ingevoerd. De bestaande woonerven blijven behouden als woonerf (maximaal 20 km/u). Er komt één woonerf bij ter hoogte van Parkgaarde. 
  • In de Machelenstraat zal de parkeersituatie lichtjes wijzigen. Ook de voorrangsregeling onderaan de straat wijzigt lichtjes. 
  • De Viaductstraat en het verlengde ervan wijzigen definitief naar éénrichtingsverkeer. Je kan via deze straat enkel op het einde nog op de Woluwelaan geraken, maar je kan hier niet meer vanaf de Woluwelaan in Machelen: dit kan verderop via de Kerklaan. 
  • De verkeerswijzigingen (éénrichtingsverkeer) in de Joannes Roelantsstraat en Emiel Vanden Berghestraat blijven definitief behouden. 
  • De Nieuwbrugstraat is tijdelijk afgesloten van de Woluwelaan. 
Gepubliceerd op donderdag 30 juni 2022 8.30 u.