Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030 Nieuws RSS

Het openbaar onderzoek over het Lokaal Materialenplan 2023 – 2030 vindt plaats van 1 juni t.e.m. 31 juli 2022.
Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zet OVAM een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen. 
 

Openbaar onderzoek

Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse vindt u op de website van OVAM.

Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER ter inzage en is het hier consulteerbaar.

Uw reacties op het plan zijn welkom, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be.
Als digitaal reageren niet mogelijk is, kan u uw opmerkingen ook sturen naar:
OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen

Gepubliceerd op dinsdag 31 mei 2022 12 u.