Openbaar onderzoek RUP Diegem Hermes Nieuws RSS

Het Vlaams Gewest wil een luchthaventramlijn aanleggen. Om dit te kunnen doen, moet BPA 9 'Hermes' herzien worden. De documenten liggen ter inzage van 3 oktober t.e.m. 2 december 2022.

Het GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HERMES wordt opgesteld als gedeeltelijke herziening van het BPA 9 ‘Hermes’ van de gemeente Machelen.

Het BPA dient herzien te worden om het project luchthaventram en zijn aanvullend programma te kunnen realiseren. De luchthaventram is een project van het Vlaams Gewest en moet de verbinding realiseren tussen de NAVO en de luchthaven van Zaventem. Hierdoor wordt een tramverbinding gerealiseerd van Brussel-Noord naar de luchthaven.

Dit RUP werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 20 september 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 3 oktober 2022 tot en met 2 december 2022 kan iedereen de documenten (grafisch plan, de procesnota, het register plancompensaties, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota) van het GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HERMES inkijken:

Opmerkingen en/of bezwaren kunnen overgemaakt worden aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening Machelen.

Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimtelijkeordening@machelen.be
  • per brief aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen.
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Machelen, tijdens de openingsuren van het onthaal.
Gepubliceerd op zondag 2 oktober 2022 8 u.