Kunstwerken begraafplaats ingehuldigd Nieuws RSS

De begraafplaats in Machelen wordt omgevormd tot een groene entiteit binnen de gemeente, waar ook kunst zijn plaats vindt.

De begraafplaats in Machelen wordt heringericht tot een rustgevend geheel van graven, urnen, strooiweiden en sterretjesweiden. Tot een rustplek voor de inwoners, die hun nabestaanden met de nodige sereniteit kunnen gedenken.

Kunstwerken sieren de begraafplaats

Onder de deskundige leiding van Gilbert Putteman kregen 4 gerenommeerde kunstenaars de opdracht om een kunstwerk te creëren voor een bepaald perk op de begraafplaats.

Sinds eind oktober zijn de werken van Katrin Dekoninck, Dany Tulkens, Hilde van de Walle en Maarten Ceulemans te bewonderen op de begraafplaats.

Het beeld van Katrin Dekoninck kan je vinden op het kinderkerkhof. Het straalt warmte, troost en liefde uit. Een beeld dat het innerlijke van de mens moet uitstralen.

Met haar beeld wilde Hilde Van de Walle een kruisbeeld ontwerpen die de symboliek van lijden en sterven in een ruimer kader plaatst. Een beeld dat niet alleen christenen aanspreekt, maar iedereen die rouwt zal er een uitweg van troost in terugvinden. De beeltenis verwijst naar hoop en licht.

Dany Tulkens creëerde een beeld voor de graven van de oud-strijders en slachtoffers van de oorlog. Een impressionant beeld van een soldaat waarmee de kunstenaar alle helden wil eren. De soldaat heeft zijn en onze vrijheid heroverd en veilig gesteld. Hij vangt de wind op in zijn rug, ontspannen en leunend kijkt hij naar de toekomst en de vrede. Dit beeld zal doorheen de jaren steeds weer ons geheugen opfrissen m.b.t. die moeilijke periode in onze geschiedenis.

Maarten Ceulemans creëerde een prachtig beeld van een gestorven vogel. Wanneer vogels doodgaan worden zij herboren in een etherisch lichaam. Vogels zijn niet alleen verbonden met het element lucht, maar volgens de Oudheid staan zij ook het dichtst bij de engelen.

Gefaseerde herinrichting

Vorig jaar konden nabestaanden een (verlenging van een bestaande) concessie of naamplaatje aanvragen en bestond de mogelijkheid om herdenkingstekens en grafmonumenten weg te nemen.

Tijdens een volgende fase werden er werken uitgevoerd. De grafzerken van de graven in volle grond (waarvoor geen concessie is) werden verwijderd/ De stoffelijke overschotten van vervallen graven werden verplaatst naar de knekelput. Perken M &O en de perken met graven jonger dan 15 jaar bleven behouden.

Nog tot november 2023 zal verder aan de inrichting gewerkt geworden. Met name de aanleg van de paden, struiken en bomen en zitbanken.

Een nieuwe sanitair gebouw en een centrale ontmoetingsplaats waar nabestaanden kunnen afscheid nemen van hun dierbare overledenen maakt deel uit van deze laatste fase.

Deze ontmoetingsruimte zal een centrale plaats innemen op de begraafplaats. Hiervoor zullen we samenwerken met deskundige ontwerpers zodat we dit tot een mooi geheel met de kunstwerken en het groene karakter van de begraafplaats kunnen maken. 

Gepubliceerd op vrijdag 28 oktober 2022 14.20 u.