Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant Nieuws RSS

Op 19 september 2023 werd het beleidsplan definitief vastgelegd door de provincieraad. Deze plannen en besluiten werden nu gepubliceerd.

Het beleidsplan Ruimte Vlaams- Brabant omvat een strategische visie, 7 beleidskaders (mobiliteit, voorzieningen, wonen, economie, open ruimte, energie, selecties en ontwikkelingsperspectieven) en een actiegericht deel (4 provinciale werven 4- krachtlijnen voor actie). 

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal beleidsplan ruimte zijn integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be overeenkomstig artikel 2.1.9., derde lid van de VCRO. 

Op 7 juli 2023 werd het bijhorende plan- MER voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams- Brabant goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Overeenkomstig artikel 4.2.11 § 6 en 7 van het DABM zijn het goedgekeurde Plan- MER en de bijhorende documenten integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be en op de website van het Vlaamse Departement Omgeving www.omgeving.vlaanderen.be (via de MER- dossierdatabank, dossiernummer PL0260).

Gepubliceerd op woensdag 29 november 2023 10.30 u.