Oproep uitbreiding kinderopvang Nieuws RSS

Agentschap Opgroeien doet een oproep voor extra kinderopvangplaatsen. Dit kan in bestaande of nieuwe initiatieven. Hoe dien je een aanvraag in en aan welke criteria moet je voldoen?

De Vlaamse Overheid voorziet verschillende uitbreidingsronden voor de erkenning en subsidiëring van kinderopvang. Hiervoor werkten we als lokaal bestuur beoordelingscriteria en een aanvraagprocedure uit.

De criteria zijn opgesteld in functie van de meerjarenplanning en de beleidsdoelen. Wat vinden we belangrijk voor de kinderopvang in onze gemeente? Hier worden punten aan toegewezen om zo te bepalen of er een positief of een negatief advies gegeven wordt aan de organisatoren die zich kandidaat stelden.

Wil jij ook extra opvangplaatsen organiseren? Raadpleeg dan de infobundel en dien je aanvraag in. In de infobundel kan je zien welke criteria we belangrijk vinden en hoe je je aanvraag kan indienen.

Raadpleeg criteria en procedure..

Gepubliceerd op maandag 18 december 2023 10 u.