Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen Nieuws RSS

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten goed. De documenten liggen ter inzage van 1 september 2021 t.e.m. 28 februari 2022.

Periode openbaar onderzoek

Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek. Vanaf 1 september 2021 zal de digitale atlas raadpleegbaar zijn via de website van integraal waterbeleid

Indienen en registreren van opmerkingen en bezwaren

Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat iedereen tijdens het openbaar onderzoek schriftelijke opmerkingen, al dan niet digitaal, kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen of bij de CIW.

Vanaf 1 september 2021 zal de CIW een digitaal inspraakformulier beschikbaar stellen op www.integraalwaterbeleid.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Gepubliceerd op woensdag 1 september 2021 0.10 u.