Omgevingsvergunning Uplace/Broeklin Nieuws RSS

Er werd een wijzigingsverzoek ingediend. Een nieuw openbaar onderzoek loopt van 16 september tot 15 oktober 2023. Op 22 september werd hiervoor een informatievergadering georganiseerd.

Het betreft het bouwen van 6 hallen met ca. 193.500m² bovengronds programma:

- kleinhandel (maakwinkels)
- recreatie (cultuur, leisure, food&beverage, welness)
- KMO en bedrijventerrein (onderzoekscentra, kleine productie)
- kantoren.

Ondergrondse parking met 3.494 parkeerplaatsen. Voor de toegang tot de ondergrondse parking wordt een tunnel vanaf de Woluwelaan voorzien.

Daarnaast werden ook de heraanleg van enkele gemeentewegen in de omgeving mee opgenomen in de aanvraag.

Heraanleg:

- Rittwegerlaan (tussen kruispunt steenweg Buda tot kruispunt Kerklaan)
- Nijverheidsstraat (van kruispunt Kerklaan-Rittwegerlaan tot aan kruispunt Vilvoordelaan)
- Nieuwbrugstraat (van kruispunt Rittwegerlaan tot aan kruispunt Woluwelaan (R22) en van kruispunt Rittwegerlaan tot de Emmanuellaan)
- Beaulieustraat

Openbaar onderzoek en infovergadering

Er werd een eerste openbaar onderzoek georganiseerd van 7 juli 2023 tot 5 augustus 2023. Op 31 augustus 2023 werd een wijzigingsverzoek ingediend, hiervoor wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd van 16 september 2023 tot 15 oktober 2023.
Op 22 september 2023 werd hiervoor een informatievergadering georganiseerd.

>> Bekijk hier de opname van de eerst digitale informatievergadering

>> Bekijk hier de opname van de tweede digitale informatievergadering, na het wijzigingsverzoek

Vragen kunnen gesteld worden tot 27 september 2023 aan de aanvrager via sarah.rogiers@uplace.eu en roeline.ham@uplace.be.

Gestelde vragen

 • Zou mij kunnen toelichten op basis van welke verkeercijfers de referentiesituatie (huidige situatie) is vastgesteld en of er specifieke tellingen werden uitgevoerd met het oog op de vaststelling van de referentiesituatie? Zo ja, kan u mij melden in welke periode deze werd uitgevoerd en welke de conclusies waren?

  Om de referentiesituatie (huidige situatie) vast te stellen zijn er geen nieuwe tellingen uitgevoerd. Gelet op de langlopende wegenwerken in de omgeving zou dat ook geen relevant beeld geven.

  De huidige referentiesituatie die in het project-MER werd gebruikt, betreft een door de Vlaamse overheid gemodelleerde situatie met behulp van het Regionaal Verkeersmodel Vlaamse Rand 4.2.2. De basistoestand in dat verkeersmodel is gekalibreerd op basis van verkeerstellingen uit 2017.

  In functie van het opstellen van het project-MER werd het netwerk in en rond het studiegebied gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd en geactualiseerd. Het betreft in het bijzonder een aantal maatregelen voor gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer, zoals hieronder opgelijst. Deze worden ook opgenomen in het rapport met modeldoorrekeningen dat als bijlage aan het project-MER werd toegevoegd en u kan raadplegen in het dossier.

  • Maatregelen gemotoriseerd verkeer
   • Controle van het netwerk volgens de huidige situatie van het verkeersnetwerk. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan de wegvakken, kruispuntconfiguraties en circulatiemaatregelen.
   • Toevoeging Nieuwbrugstraat met gelijkgrondse kruising met de R22. Het kruispunt wordt heringericht als een lichtengeregeld kruispunt, waarbij alle afslagbewegingen mogelijk zijn.
   • Knip Beaulieustraat ter hoogte van de aansluiting met de Woluwelaan.
   • Knip Nieuwbrugstraat - Emmanuellaan ter hoogte van de spoorweg.
   • Enkelrichting Holstraat en Rittwegerlaan (ten zuiden van Budasteenweg).
  • Ingebruikname knoop E19 x R0. De huidige afrit van de R0 die uitkomt op de Woluwelaan wordt afgesloten.
  • Circulatiemaatregelen Vilvoorde, met een eenrichtingslus Stationslei-Parkstraat en eenrichtingsverkeer op de Leuvensestraat.
  • Knip Witloofstraat, knip Broekstraat en ontsluiting van de gevangenis van Haren via de Woluwelaan.
  • Knip Rittwegerlaan ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde.
  • Maatregelen openbaar vervoer
   • Toevoeging van de Ringtrambus, overeenkomstig met de Ringtrambus in het toekomstscenario 2030.

  Meer informatie over de opbouw van het Regionaal Verkeersmodel is terug te vinden in hetzelfde rapport met modeldoorrekeningen dat als bijlage aan het project-MER werd toegevoegd, alsook op de website van de Vlaamse overheid https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/onderzoek/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen.

Gepubliceerd op vrijdag 7 juli 2023 11.20 u.