Onkruid op het voetpad

Het politiereglement bepaalt dat elke burger het voetpad en de greppel voor zijn/haar huis proper houdt. Ook het onderhoud van het voetpad voor uw huis, moet vanaf 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren.

Hoe proper moet het zijn?

Uw eigen voetpad en berm onderhouden betekent concreet het verwijderen van onkruid en wilde begroeiing, vervuilende producten of materialen. Bewoners moeten enkel instaan voor het onderhoud van het voetpad en eventuele kleine hindernissen op het voetpad (bv. een bank, paaltje, vuilnisbak, …).

Boom- en bloemvakken op het voetpad worden door de gemeente onderhouden.

Voor elke oppervlakte werd een streefbeeld bepaald. Dat is een beeld van hoe een bepaalde oppervlakte er mag uitzien. Er werd gekozen voor streefbeelden die vandaag, binnen de huidige context realistisch zijn. We verwachten niet dat elk sprietje verwijderd wordt, maar een regelmatig onderhoud is toch noodzakelijk. 

Voetpad

Er mag in beperkte mate onkruid aanwezig zijn: maximum 2 stuks onkruid van 20 cm per 5 lopende meter. De voegen binnen deze zone mogen maar voor een vijfde gevuld zijn met onkruid. 

Hindernis op voetpad

Bijvoorbeeld een bank, een paaltje, … Rond een halve meter van een obstakel mag nergens onkruid staan hoger dan 20 cm. De voegen binnen deze zone mogen maar voor een kwart gevuld zijn met onkruid.

Voor wie geldt deze verplichting?

  • Voor bewoonde gebouwen: op de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen.
  • Voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen.
  • Voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
  • Voor flatgebouwen: op de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft, rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.

Meer tips en info op www.zonderisgezonder.be