Openbaar onderzoek Abelag Handling

Openbaar onderzoek over een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018001709
Ons kenmerk: UIT2018351
Projectnaam omgevingsloket: Abelag Handling
Ligging: Bedrijvenzone Diegem - Luchthaven 28 te 1830 Machelen
Kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie A, perceel 43H (+ deels Zaventem)

Het verzoek betreft een aanvraag tot bijstelling van de bijzondere voorwaarden uit de vergunning.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

Voor bovenvermelde aanvraag wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/02/2018 tot en met 21/03/2018. De aanvraag kan gedurende deze periode worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst Leefmilieu, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Machelen.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd over de aanvraag.

Voor meer info kan u terecht bij: