Openbaar onderzoek Belgisch Programma voor het Europees Fonds Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur Nieuws RSS

Vóór het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-MER worden uitgevoerd. De documenten liggen ter inzage van 14 januari t.e.m. 14 maart 2022.

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Belgisch Programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA; Verordening (EU) 2021/1139) voor de periode 2021 – 2027. Vóór dit Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerpprogramma op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Periode openbaar onderzoek

Op de aanvangsdatum van het openbaar onderzoek (14 januari 2022) zullen het ontwerp plan-MER en het ontwerpprogramma beschikbaar worden gesteld op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER.

De periode van het openbaar onderzoek van het ontwerp van plan-MER en het ontwerpprogramma loopt van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

Indienen en registreren van opmerkingen en bezwaren

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel)
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.
Gepubliceerd op maandag 10 januari 2022 10 u.