Openbaar onderzoek ontwerp-besluit en plan-MER windturbines Nieuws RSS

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines en het bijhorende ontwerp-plan-MER plaats van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023.

Het besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

Met dit besluit wil de Vlaamse overheid sectorale voorwaarden voor windturbines vaststellen om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. Het ontwerpbesluit is een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022.

Openbaar onderzoek

Zoals hoger vermeld, vindt het openbaar onderzoek over het ontwerp-besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines en het bijhorende ontwerp-plan-MER plaats van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023.

Op 8 november 2022 zal het Departement Omgeving het openbaar onderzoek aankondigen op haar website: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines en in de krant De Standaard. De documenten zelf verschijnen op deze website vanaf de start van het openbaar onderzoek. 

PRAKTISCH

 • Het openbaar onderzoek vindt plaats van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023.
 • Het ontwerp-besluit, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 22 november 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving en bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak. Let wel: de documenten worden enkel digitaal ter beschikking gesteld. 
 • Het publiek moet zijn opmerkingen bezorgen via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines of per brief aan volgend adres:

  Departement Omgeving
  Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
  t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
Gepubliceerd op maandag 7 november 2022 12 u.