Openbaar onderzoek Vlaams GLB Strategisch Plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 Nieuws RSS

Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-MER worden uitgevoerd. De documenten liggen ter inzage van 14 januari t.e.m. 14 maart 2022.

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027 (Verordening (EU) 2021/2115). Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Periode openbaar onderzoek

Op de aanvangsdatum van het openbaar onderzoek (14 januari 2022) zullen het ontwerp plan-MER en het ontwerpplan beschikbaar worden gesteld op de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER.

De periode van het openbaar onderzoek van het ontwerp van het plan-MER en van het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 zal lopen van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

Indienen en registreren van opmerkingen en bezwaren

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel)
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis
Gepubliceerd op maandag 10 januari 2022 10 u.