Openbare onderzoeken omgeving

 • Aanvrager: WOLFTECH
 • Onderwerp: SLOPEN VAN GEBOUWEN EN BOUWEN NIEUW KANTOORGEBOUW + NIEUWE CONNECTIE AANPALEND GEBOUW
 • Ligging: NIJVERHEIDSSTRAAT 5, 1830 Machelen
 • Termijn: van 30/01/2019 tot en met 01/03/2019
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: MIKAIL TAHIR KOCA
 • Onderwerp: INRICHTING EN UITBREIDING ACHTERZIJDE EENGEZINSWONING
 • Ligging: JAN BAPTIST JACOBSTRAAT 31, 1831 Diegem
 • Termijn: van 28/01/2019 tot en met 27/02/2019
 • Meer informatie

 

 • Onderwerp: De waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
 • Termijn: van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019
 • Meer informatie: U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier. 

 

 • Aanvrager: DE WERKVENNOOTSCHAP
 • Onderwerp: stedenbouwkundige handelingen, BRABANTNET RINGTRAMBUS – VERGUNNING 5 – AANPASSINGEN WEGENIS, PLAATSEN VAN INFRASTRUCTUUR EN TERREINAANLEG
 • Ligging: 1830 Machelen + 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 21/01/2019 tot en met 20/02/2019
 • Meer informatie: 1830 Machelen + 1831 Diegem

 

 • Aanvrager: IMMO SAMBRE SA
 • Onderwerp: functiewijziging van kantoorgebouw tot hotel met 137 kamers + ondergrondse parkeergarage + toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: Klasse 3 - 12.2.1°
 • Ligging: CULLIGANLAAN 1C, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 21/01/2019 tot en met 20/02/2019
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: THV CAFASSO CONSTRUCTION
 • Onderwerp: TIJDELIJKE WERFINSTALLATIE + MILIEU KLASSE 2 EN KLASSE 3
 • Ligging: WOLUWELAAN, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 18/01/2019 tot en met 17/02/2019
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: CAPITAL REAL ESTATE
 • Onderwerp: AANVRAAG VOOR HET BOUWEN VAN EEN HOTELPROJECT MET 193 KAMERS MET ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES WIJZIGING VAN VERGUNNING 081/2015
 • Ligging: LAMBROEKSTRAAT 7, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 07/01/2019 tot en met 06/02/2019
 • Meer informatie

 

 • Onderwerp: Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval
 • Termijn ter inzage: van14/01/2019 tot en met 13/03/2019
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: IRON MOUNTAIN BELGIUM
 • Onderwerp: EXPLOITEREN VAN EEN INRICHTING
 • Ligging: WOLUWELAAN 147, 1831 DIEGEM
 • Termijn ter inzage: van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: GEORGE LAZAR
 • Onderwerp: UITBREIDING EENGEZINSWONING
 • Ligging: DOKTER ALBERT SCHWEITZERSTRAAT 28, 1831 DIEGEM
 • Termijn ter inzage: van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: DE WIJK PROJECTEN
 • Onderwerp: UITBREIDING VAN EEN KANTOOR
 • Ligging: HAACHTSESTEENWEG 56, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: SOMERS PROJECTS
 • Onderwerp: BOUWEN VAN WOONGEHEEL MET 5 APPARTEMENTEN EN 5 STUDIO’S + ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
 • Ligging: RAMPELBERGSTRAAT, 1830 MACHELEN
 • Termijn ter inzage: van 19/12/2018 tot en met 19/01/2019
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: SERVET KORKMAZER
 • Onderwerp: UITBREIDING EENGEZINSWONING
 • Ligging: ADOLF DENONSTRAAT 36, 1831 DIEGEM
 • Termijn ter inzage: van 30/11/2018 tot en met 30/12/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: TNT EXPRESS BELGIUM
 • Onderwerp: UITBREIDING VERGUNDE OPSLAG VAN GASSEN
 • Ligging: BEDRIJVENZONE MACHELEN CARGO 711B, 1830 MACHELEN
 • Termijn ter inzage: van 28/11/2018 tot en met 28/12/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: RE-VIVE BRIGHT PARK
 • Onderwerp: BOUWEN VAN 13 KMO-UNITS
 • Ligging: Trawoollaan, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 26/11/2018 tot en met 26/12/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: KATELINE VLEERACKER
 • Onderwerp: BOUWEN VAN EEN EENGEZINSWONING
 • Ligging: Koningin Fabiolalaan 101, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 19/11/2018 tot en met 19/12/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: RE-VIVE BRIGHT PARK
 • Onderwerp: BIJSTELLEN VAN EEN BESTAANDE VERKAVELING
 • Ligging: Trawoollaan, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 02/11/2018 tot en met 02/12/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: HÜYÜK GÜLLÜ
 • Onderwerp: BIJBOUWEN VERANDA
 • Ligging: Calanberggaarde 2, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 26/10/2018 tot en met 25/11/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
 • Onderwerp: openbaar onderzoek voor onteigening van onroerende goederen
 • Ligging: percelen gelegen aan de Rittwegerlaan 1-3 en Kerklaan 75, 83 en 123 in Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 15 oktober 2018 tot en met 13 november 2018
 • Meer informatie: bekendmaking, voorlopig onteigeningsbesluit, projectnota, onteigeningsplan

 

 • Aanvrager: ANTHONY HEEREN
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van eengezinswoning
 • Ligging: Weldoenersstraat 13, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 10/10/2018 tot en met 09/11/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: KOKSAL - BROES
 • Onderwerp: bouwen van eengezinswoning
 • Ligging: Broekstraat 71, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 24/09/2018 tot en met 24/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: MOHAMED EL MESSAOUDI
 • Onderwerp: inrichting en uitbreiding achterzijde eengezinswoning
 • Ligging: Jan Baptist Jacobsstraat 28, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 19/09/2018 tot en met 19/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: GULSEN SIMSEK
 • Onderwerp: bouwen eengezinswoning
 • Ligging: Schetsveld lot 12, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 17/09/2018/2018 tot en met 17/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: ELMAHDI EL HAOUARI
 • Onderwerp: slopen van een woning en bouwen meergezinswoning met 13 woonentiteiten en 20 parkeerplaatsen
 • Ligging: Frans van Molderstraat 14-16-20, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 17/09/2018 tot en met 17/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: MATEXI PROJECTS
 • Onderwerp: rooien bomen + sloop huidig kinderdagverblijf + realisatie nieuw woongebouw met 29 appartementen en 4 grondgebonden woningen + ondergrondse garage met 51 parkeerplaatsen
 • Ligging: Georges Ferréstraat, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 17/09/2018 tot en met 17/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Zardahi - Solomiak
 • Onderwerp: uitbreiding eengezinswoning gelijkvloers en eerste verdiep
 • Ligging: Tenaertslaan 2, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 12/09/2018 tot en met 12/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Befimmo - The Cube
 • Onderwerp: uitbreiding kantoorgebouw
 • Ligging: Kouterveldstraat 20, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: van 09/12/2018 tot en met 09/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Basisschool De Fonkel
 • Onderwerp: uitbreiding school 
 • Ligging: Watermolenstraat 75, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: van 12/09/2018 tot en met 12/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: PANALPINA WORLD TRANSPORT - CARGO
 • Onderwerp: bekendmaking openbaar onderzoek (Deputatie)
 • Ligging: Machelen, Vliegveld 742 en 743, 1820 Steenokkerzeel
 • Termijn ter inzage: 05/09/2018 tot en met 05/10/2018 
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: RAVENSHOUT
 • Onderwerp: bekendmaking meldingsakte – exploitatie droogkoeler (klasse 3)
 • Ligging: Woluwelaan 135, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: 04/09/2018 tot en met 04/10/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: FLUXYS BELGIUM
 • Onderwerp: bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning – Nieuw drukreduceerstation voor aardgas (gebouw) + exploitatie
 • Ligging: Bessenveldstraat 19, Bessenveldstraat 21, Bessenveldstraat 23, Bessenveldstraat 25, Bessenveldstraat 25A, Dr Albert Schweitzerst 2, Dr Albert Schweitzerst 4, Dr Albert Schweitzerst 5, Groenstraat 74, Groenstraat 85, Groenstraat 87, Hermeslaan 7, Kuregemstraat 32, Kuregemstraat 34, Kuregemstraat 36, Oude Haachtsesteenweg 2A, Woluwelaan 80
 • Termijn ter inzage: 17/08/2018 tot en met 16/09/2018 
 • Meer informatie / www.fluxys.com

 

 • Aanvrager: AG REAL ESTATE
 • Onderwerp: bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning – kantoor Vendôme
 • Ligging: Machelen, 1de afd, sectie B nr 92R
 • Termijn ter inzage: 13/08/2018 tot en met 12/09/2018 
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: AG REAL ESTATE
 • Onderwerp: bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning – kantoor Madison
 • Ligging: Machelen, 1de afd, sectie B nr 92R
 • Termijn ter inzage: 13/08/2018 tot en met 12/09/2018 
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Service & development Group Belgium
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek – sloop van gedeelte van bestaande verharding-kappen van bomen-oprichten van een kantoorgebouw met ondergrondse parkeergarage – nieuwe verhardingen en groenzones
 • milieu: klasse 2
 • Ligging: Hermeslaan 7 1831 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 10/08/2018 tot en met 09/09/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Jaronal
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek – afbraak loods, berging en garage + nieuwbouw garagewerkplaats. Hernieuwing en verandering klasse 2
 • Ligging: Rittwegerlaan 12 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 10/08/2018 tot en met 09/09/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Ahyan Kursun
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek – sloop + bouwen van twee eengezinswoningen
 • Ligging: Stationsstraat 95a – 95b 1831 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 08/08/2018 tot en met 07/09/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: SOM PROJECT
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek – bouwen van een woongeheel met 6 appartementen en 6 studio’s
 • Ligging: Rampelbergstraat 46 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 08/08/2018 tot en met 07/09/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Benvenuto – Abdelkhalek
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek – uitbreiding woonzone op gelijkvloers
 • Ligging: Zaventemsesteenweg 32-32a 1831 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 08/08/2018 tot en met 07/09/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: MATEXI – Stefan Spiliers
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek – bouw meergezinswoning
 • Ligging: C. Peetersstraat 15-17, 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 08/08/2018 tot en met 07/09/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Najib Oussay
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek - uitbreiding woning
 • Ligging: De Spoelberchstraat 40, 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 01/08/2018 tot en met 31/08/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Oguz Arkaya
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek - bouwen eengezinswoning
 • Ligging: Schetsveld 11, 1831 Diegem
 • Termijn openbaar onderzoek: van 30/07/2018 tot en met 29/08/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Elmahdi El Haouari
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek - Slopen van woning en bouw van 13 woonentiteiten met 20 parkeerplaatsen
 • Ligging: Frans Van Molderstraat 14-16-20, 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 23/07/2018 tot en met 22/08/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Brussels Airport Company
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek - bouw overslaggebouw met kantoren, aanleg verharding en heraanleg bestaande weg, milieu klasse 2
 • Ligging: Bedrijvenzone Machelen Cargo 709-711A-711B-711F-711G-711J-775-829, 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: van 20/07/2018 tot en met 19/08/2018 
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Brussels Airport Company
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek - reconstructie Ringlaan Noord
 • Ligging: afdeling II sectie A, perceelnr 124G - 133C - 133H – 133G – 144D -144F – 154D 165K -217A – 219A 227E – 227F – 229A – 229D 229F – 234 – 45Z - 80G
 • Termijn openbaar onderzoek: van 12/07/2018 tot en met 11/08/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: De werkvennootschap
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek - aanleg fietssnelweg en vastleggen rooilijn
 • Ligging: GRENSSTRAAT 7 + KOUTERVELDSTRAAT 2 – 4B – 6 – 13 – 14 – 15 – 20 - 20L, DE KLEETLAAN 4 – 5 – 5B – 12 - 12A – 12B, BOSSTRAAT 1 – 11 – 21 – 23 – 25, JAN EMIEL MOMMAERTSLAAN 14 – 20 - 20A – 20B – 22 – 22D – 29
 • Termijn openbaar onderzoek: van 06/07/2018 tot en met 05/08/2018
 • Meer informatie