Openbare onderzoeken omgeving

“Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin-en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

  • Aanvrager: Gemeente Machelen
  • Onderwerp: Naamgeving straat kerkhof Diegem: "Neerhofdreef"
  • Ligging: tussen Zaventemsesteenweg en het kerkhof van Diegem
  • OPENBAAR ONDERZOEK NEERHOFDREEF

  • Aanvrager: Vlaamse overheid
  • Onderwerp: Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
  • Meer informatie vindt u op https://www.volvanwater.be/