Openbare onderzoeken omgeving

“Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin-en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

 • Aanvrager: TÜLOY GÜMÜSTEKIN
 • Onderwerp: REGULARISATIE ACHTERBOUW
 • Ligging: LODEWIJK VANKEERBERGHENSTRAAT 22 1830 MACHELEN
 • Meer informatie
 • Aanvrager: TATSHAT PETROSYAN
 • Onderwerp: UITBREIDEN EENGEZINSWONING
 • Ligging: KONING BOUDEWIJNLAAN 10 1830 MACHELEN
 • Meer informatie
 • Aanvrager: YVES ROBBENS
 • Onderwerp: PLAATSEN VERANDA
 • Ligging: LEEUWERIKENLAAN 9 1830 MACHELEN
 • Meer informatie
 • Aanvrager: LUC DE PEET
 • Onderwerp: PLAATSEN TUINHUIS
 • Ligging: PIERRE RAEDEMAEKERSSTRAAT 56 1830 MACHELEN
 • Meer informatie
 • Aanvrager: FREDERIC QUEECKERS
 • Onderwerp: VERBOUWEN EEN UITBREIDEN VAN EENGEZINSWONING
 • Ligging: HEIRBAAN 80 1830 MACHELEN
 • Meer informatie
 • Aanvrager: GIUSEPPE MARRO
 • Onderwerp: BOUWEN GARAGE
 • Ligging: MELKSTRAAT 124 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: HASAN COSKUN

 • Onderwerp: VERBOUWEN EENGEZINSWONING
 • Ligging: FRANS GURICKXSTRAAT 9 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: TARYCK BOURAS SOUISI

 • Onderwerp: UITBREIDING EENGEZINSWONING
 • Ligging: DIEGEMSTRAAT 32 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

BROWNFIELDCONVENANT 167. DIEGEM – OUDE HAACHTSESTEENWEG

 • Naar aanleiding van de goedkeuring van het ontwerpbrownfieldconvenant 167. Diegem – Oude Haachtsesteenweg wordt een inspraakronde georganiseerd.
 • Meer informatie
 • Inspraakronde

Aanvrager: RICHARD ATTALI

 • Onderwerp: PLAATSEN VARANDA
 • Ligging: MOLENSTRAAT 54 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: KARIM BEN ALI

 • Onderwerp: APPARTEMENT MET 2 WOONENTITEITEN
 • Ligging: VIADUCTSTRAAT 10 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: HAMIDE OZTURK

 • Onderwerp: WIJZIGING I.V.M. INPLANTING EENGEZINSWONING AANVRAAG OMV_2019057708
 • Ligging: VICTOR SERVRANCKXSTRAAT 2, 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: DUDU GÖK

 • Onderwerp: PLAATSEN VERANDA
 • Ligging: ZAVENTEMSESTEENWEG 34, 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: SABELS – SERNEELS

 • Onderwerp: PLAATSEN VAN 16 GARAGEBOXEN
 • Ligging: JAN VELDMANSSTRAAT 17, 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: TUSSENGEMEENSCH. MAATSCH. DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING

 • Onderwerp: RENOVATIE EN UITBREIDING VOETBALKANTINE – AANLEG KUNSTGRASVELD – HERAANLEG SPORT-OMGEVING
 • Ligging: OMGEVING KOSTERSTRAAT 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: SULEYMAN - GOKINAN

 • Onderwerp: UITBREIDING EENGEZINSWONING
 • Ligging: DR ALBERT SCHWEITZERSTRAAT 30 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: ANJA CUYT

 • Onderwerp: PLAATSEN VERANDA
 • Ligging: CHRYSANTENSTRAAT 10 1830 MACHELEN
 • Meer informatieAanvrager: VLAAMSE MILIEU MAATSCHAPPIJ

 • Onderwerp: OPENLEGGING WOLUWE DEELPROJECT DP2 R22
 • Ligging: BROEKSTRAAT 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 79 - 105 - 107 - 109 - 111 - 113 / WOLUWELAAN 85 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: GEMEENTE STEENOKKERZEEL

 • Onderwerp: HOUTEN BRUG OVER TRAWOOLBEEK
 • Ligging: GRENS VILVOORDE-MACHELEN TRAWOOLBEEK
 • Meer informatie

Aanvrager: PIETRO CAMMARATA

 • Onderwerp: VERKAVELING 2 KAVELS
 • Ligging: ADOLF DENONSTRAAT 2 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: WIDIMA BVBA

 • Onderwerp: BOUWEN MEERGEZINSWONING MET 6 WOONENTITEITEN
 • Ligging: WATERMOLENSTRAAT 63 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: JUNIZI NESIBE

 • Onderwerp: VERBOUWEN EENGEZINSWONING
 • Ligging: JAN VELDMANSSTRAAT 24 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: ILYAS GENC

 • Onderwerp: BOUWEN EENGEZINSWONING
 • Ligging: KERKVELD 7 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: VERONIQUE MICHAUX

 • Onderwerp: PLAATSEN VERANDA
 • Ligging: FRANS GURICKXSTRAAT 51 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: DE WERKVENNOOTSCHAP

 • Onderwerp: QUICK WIN HECTOR HENNEAULAAN
 • Ligging: MACHELEN TER HOOGTE VAN R0 - A201 + ZAVENTEM
 • Meer informatie

Aanvrager: ALDUR

 • Onderwerp: VERBOUWEN EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING MEERGEZINSWONING
 • Ligging: KOSTERSTRAAT 95 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: AFRIM - NEDZMEDIN DEMIRI 

 • Onderwerp: REGULARISATIE TWEEWOONST
 • Ligging: ZAVENTEMSESTEENWEG 36 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: TOURIA AHMIDI 

 • Onderwerp: BOUWEN GARAGE
 • Ligging: BROEKSTRAAT 30-30A-30B-30C-30D 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: EXXONMOBIL CHEMICAL EUROPE INC 

 • Onderwerp: KLASSE 1 BIJSTELLING VOORWAARDE KOBALT-LOZINGSNORM
 • Ligging: HERMESLAAN 2 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: SOLIDAIR -OPENBAAR ONDERZOEK OPGESCHORT

 • Onderwerp: VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN DE MILIEUVOORWAARDEN
 • Ligging: Luchthaven Brussel Nationaal 16, Luchthaven Brussel Nationaal 307A te 1930 Zaventem. Vliegveld 124C, Vliegveld 147A, Vliegveld 153A, Vliegveld 153B, Vliegveld 312B te 1820 Steenokkerzeel. Bedrijvenzone Machelen Cargo 703, Bedrijvenzone Machelen Cargo 703C, -Bedrijvenzone Machelen Cargo 707K te 1830 Machelen
 • Meer informatie

Aanvrager: ESTATES MANAGEMENT

 • Onderwerp: BOUWEN VRIJSTAAND APPARTEMENTSGEBOUW MET ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
 • Ligging: SCHETSSTRAAT 18 - HAACHTSESTEENWEG 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

NIEUWE termijn openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT vanaf 11/05/2020 + 38 dagen d.w.z. tot 18/06/2020:

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020. Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan je nog tot dat moment bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed na telefonische afspraak: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel (02 553 16 50) of Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven (016 66 59 00)
 • Het dossier is beschikbaar in onze kantoren enkel na telefonische afspraak en raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266. Meer informatie

Aanvrager: KUEHNE + NAGEL 

 • Onderwerp: EXPLOITATIE NIEUW TRANSITMAGAZIJN
 • Ligging: BEDRIJVENZONAE MACHELEN CARGO 833 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: GRONDELAERS - HENDRICKX

 • Onderwerp: VERBOUWEN EENGEZINSWONING: PLAT DAK OP VERANDA + UITBREIDING EERSTE VERDIEPING
 • Ligging: LODEWIJK DE GREEFSTRAAT 7 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: EVRARD CLAUDE & BEATRICE

 • Onderwerp: BOUWEN VAN APPARTEMENTSGEBOUW MET 5 WOONEENHEDEN EN 8 PARKEERPLAATSEN
 • Ligging: VANDER AASTRAAT 64 - STATIONSSTRAAT 49 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: WOUTER VANDEN HAESEVELDE

 • Onderwerp: PLAATSEN VERANDA
 • Ligging: HEIRBAAN 186 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: RODOFO PEDRO AUSPACH

 • Onderwerp:VERBOUWEN EENGEZINSWONING EENGEZINSWONING
 • Ligging: HEIRBAAN 114 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: MG REAL ESTATE

 • Onderwerp:BOUWEN BEDRIJFSGEBOUW MET BIJBEHORENDE KANTOORGELEGENHEID
 • Ligging: WOLUWELAAN 1 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: SERVICE & DEVELOPMENT GROUP BELGIUM

 • Onderwerp: SLOOP BUITENPARKING + BOUWEN KANTOORGEBOUW
 • Ligging: HERMESLAAN 7 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: BRAM VANBEVER

 • Onderwerp: AANLEG TERRAS
 • Ligging: KOSTERSTRAAT 6 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: TAVEIRNE ALGEMENE ONDERNEMINGEN NV

 • Onderwerp: UITBREIDING: BIJKOMEND BEDRIJFSGEBOUW EN HOOGSPANNINGSTRANSFORMATOR BOUWEN EN EXPLOITEREN
 • Ligging: BEAULIEUSTRAAT 2 TE 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: MARTINE VERBEECK

 • Onderwerp: REGULARISATIE VERANDA
 • Ligging: GROENSTRAAT 75 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: EL KALIL MOUAISSA

 • Onderwerp: UITBREIDING EENGEZINSWONING OP GELIJKVLOERS EN EERSTE VERDIEPING
 • Ligging: KOSTERSTRAAT 129 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: TÜLOY GÜMÜSTEKIN

 • Onderwerp: REGULARISATIE ACHTERBOUW + BOUW GARAGE MET AANPASSING OPENBAAR DOMEIN
 • Ligging: LODEWIJK VANKEERBERGHENSTRAAT 22 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: JOSEPH COSTA

 • Onderwerp: VERBOUWING MET UITBREIDING APPARTEMENT
 • Ligging:OUDE HAACHTSESTEENWEG 88 1831 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: ONROEREND ERFGOED

 • Onderwerp: VOORLOPIGE BESCHERMING GRAFMONUMENT EN GRAFTEKEN RITTWEGER
 • Ligging: KERKHOFDREEF ZN 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: VZW SolidAir Tervuren-Overijse

 • Onderwerp: VERZOEK TOT BIJSTELLING MILIEUVOORWAARDEN
 • Ligging: BEDRIJVENZONE MACHELEN CARGO 703-703C EN 707K TE 1830 MACHELEN
 • Meer informatie

Aanvrager: HELGA DEKEMPENEER

 • Onderwerp: SLOPEN VAN TWEE RIJWONINGEN EN NIEUWBOUW TWEE RIJWONINGEN
 • Ligging: VANDER AASTRAAT 38-40 183 MACHELEN
 • Termijn: van 13/12/2019 tot en met 11/01/2020
 • Meer informatie

Aanvrager: DUPLUS - DECOURT

 • Onderwerp: RENOVEREN VAN DRIEGEVEL HANDELSWONING
 • Ligging: TURCKSINSTRAAT 32 1830 MACHELEN
 • Termijn: van 11/12/2019 tot en met 09/01/2020
 • Meer informatie