Oplossing parkeeroverlast Trawoollaan Nieuws RSS

In de nieuwe industriële verkaveling Bright Park aan de Trawoollaan in Machelen is de parkeerdruk toegenomen. Samen met de verkeersdienst van de politiezone Vima werd een signalisatieplan opgesteld om hieraan tegemoet te komen.

Aan de Trawoollaan in Machelen werden recent nieuwe kavels in gebruik genomen. Dit leidde tot een toenemende verkeersdruk op het openbaar domein. Her en der parkeren personenwagens en vrachtwagens op de voetpaden en de groenzones. De huidige signalisatie is onvoldoende om de parkeerproblematiek aan te pakken.

Er werd geluisterd naar de signalen van de parkeerbeheerder en van de bedrijven in de buurt en samen met de verkeersdienst van de politiezone Vima werd gezocht naar een oplossing.

Langs beide kanten van de Trawoollaan wordt een parkeerverbod opgelegd. Dit zal duidelijk aangegeven worden met verkeersborden. Parkeren is mogelijk op de voorziene parkings aan het einde van de straat. Deze bieden plaats voor 15 voertuigen minder dan 3,5 ton. Het parkeren hier zal ook duidelijk aangegeven worden.

Hopelijk biedt dit een oplossing aan de bedrijven in de omgeving van de Trawoollaan.

Gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019 13.54 u.