Oproep! Leden adviesraden gezocht! Nieuws RSS

Zin om mee de gemeente te adviseren over een bepaald thema dat je nauw aan het hart ligt? Onze 8 adviesraden worden vernieuwd. Stel je kandidaat, tegen 25 april, en misschien zetel jij binnenkort in de Jeugdraad, Welzijnsraad of GECORO?

In Machelen wordt al jaren ingezet op een intensieve adviesradenwerking. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het beleid. Zij adviseren de gemeente over allerhande beleidsthema’s.

Bij de start van een nieuwe legislatuur worden alle gemeentelijke adviesraden vernieuwd.

Naast deskundigen en vertegenwoordigers van verenigingen, zetelen ook geëngageerde burgers in deze raden.

In Machelen zijn er 8 adviesraden actief:

  • GECORO (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)
  • Jeugdraad
  • Cultuurraad
  • Sportraad
  • Milieuraad
  • Welzijnsraad
  • Seniorenraad
  • Lokaal Overleg Kinderopvang

Heb jij interesse in één of meerdere beleidsthema’s? Stel je kandidaat via www.machelen.be/kandidaat-adviesraad of meld je aan aan de onthaalbalie in het gemeentehuis, Woluwestraat 1 in Machelen. Aanmelden kan tot 25 april.

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2019 9.23 u.