Organisatie-audit 2023

Organisatie-audits gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren. Vooral de managementprocessen en de ondersteunende processen komen aan bod. uitvoeren.? 

Dit soort audits voert Audit Vlaanderen vooral uit bij lokale besturen. In 2023 werd dit in Machelen-Diegem uitgevoerd.

De resultaten en aanbevelingen kan je nalezen in het rapport van Audit Vlaanderen.