Parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning.

Voorwaarden

U moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Procedure

U maakt een brief op waarin volgende zaken zijn opgenomen:

  • de vraag naar een parkeerplaats voor personen met een handicap
  • de plaats waar deze parkeerplaats gewenst is
  • indien u een garage en/of oprit heeft: waarom u deze plaats niet kan gebruiken.

U voegt een kopie van uw parkeerkaart voor personen met een handicap bij en maakt de brief en de bijlage over aan het college van burgemeester en schepenen.

De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning. Indien de politie een positief advies geeft, zal de gemeente de
parkeerplaats op de gevraagde locatie komen installeren.

Wat meebrengen

De schriftelijke aanvraag mag ook rechtstreeks gedaan worden op de dienst Ruimtelijke ordening.
Je brengt dan best volgende zaken mee:

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart.