Parkeerverbod (tijdelijk)

Wilt u een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat u:

  • verhuist
  • werken uitvoert aan uw woning of handelspand
  • voor langere periode dient te laden en lossen
  • ...

Dan kan u een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst u een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan hebt u ook een toelating voor inname openbaar domein nodig.

Voorwaarden

U kan een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op plaatsen waar parkeren toegestaan is.

Procedure

U vraagt het tijdelijke parkeerverbod aan met het online aanvraagformulier, minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de werken.

Bedrag

50 euro per set van 2 verbodsborden + 6 euro per 10 meter per dag

Uitzonderingen

Er geldt een vrijstelling voor:

  • publiekrechtelijke rechtspersonen
  • wijkverenigingen of wijkcomités
  • erkende verenigingen
  • parkeerverbod aangebracht door aannemers en/of leveranciers die in opdracht van gemeente en/of OCMW werken