Parkeerverbod permanent (gele onderbroken lijnen)

Een permanent parkeerverbod wordt aangeduid door onderbroken gele lijnen langs de kant van de weg. Je kan zo’n verbod aanvragen om verschillende redenen, bijvoorbeeld als je hinder ondervindt bij het in- en uitrijden van je garage of oprit.

Let op: het aanbrengen van gele lijnen ter hoogte van de garage of de oprit betekent ook dat je zelf niet meer kan parkeren voor je garage of voor de oprit!

Hoe aanvragen?

Online

Vul het online aanvraagformulier in en voeg indien mogelijk foto’s van de locatie en directe straatomgeving toe.

Telefonisch

Vraag je permanent parkeerverbod telefonisch aan bij de dienst Mobiliteit op 02 752 40 31.

Afhandeling

Elke aanvraag wordt individueel onderzocht. Het schepencollege keurt, na onderzoek door de diensten, de aanvraag al dan niet goed.

Na goedkeuring wordt een reglement opgemaakt dat het parkeerverbod instelt. Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De minimale uitvoeringstermijn is 2 tot 3 maanden. 

Ook wanneer jouw aanvraag niet wordt goedgekeurd, brengen we je hiervan op de hoogte.