Premie voor opvang van personen met handicap

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind (tot 21 jaar) of persoon met een handicap op zich nemen, kunnen een premie krijgen.

Voorwaarden

  • De aanvrager en het kind/persoon met een handicap dienen op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • De aanvrager is geen professionele opvoeder.
  • attest FOD met minimaal 4 punten in pijler 1

Bedrag

  • minimaal 4 punten: € 12,00/maand
  • vanaf 6 punten: € 25,00/maand

Uitzonderingen

Volgende personen worden uitgesloten:

  • professionele opvoeder
  • echtgeno(o)t(e)/partner
  • nakomelingen van de persoon met een handicap

Wat meebrengen

attest FOD