Preventie autodiefstal

Samen met de gemeenschapswachten organiseert de preventiecel verschillende acties om de burgers te sensibiliseren.

Zo worden er geregeld “Leeg & Slotvast” acties gehouden, waarbij de wijkagent samen met een gemeenschapswacht de voertuigen controleert op leeg- en slotvastheid.

Daarnaast worden er gerichte acties gehouden waarbij het sensibiliseren van de bestuurder centraal staat. De gemeenschapswachten trachten door hun aanwezigheid in het straatbeeld mogelijke daders te ontraden.

Op het grondgebied van de politiezone Vima zijn waarschuwingsborden verspreid. Deze borden moeten de aandacht vestigen op het belang van het veilig achterlaten van de auto.

Hou alvast rekening met deze tips:

  • parkeer uw auto steeds op een goed zichtbare & verlichte plaats
  • neem waardevolle voorwerpen, boorddocumenten, ... uit deĀ auto
  • sluit steeds zorgvuldig af: portieren, ramen, open dak & kofferruimte
  • laat GPS & laptop niet achter in de auto.

Bent u toch slachtoffer, doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Neem zoveel mogelijk identificatiemateriaal van uw auto en informatie over de gestolen voorwerpen mee.