Europese privacywet (AVG)

Volgens de Europese privacywet (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens te:

  • zien
  • verbeteren
  • wissen (uitzonderingen: zie wet)
  • de verwerking ervan te beperken

Je hebt ook het recht om:

  • een klacht in te dienen tegen de verwerking
  • om je persoonsgegevens op te vragen om deze op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik
  • om te vragen om je persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Meer info: privacy@machelen.be 

Voor klachten: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer