Teamleider Groen

Voltijds - contractueel - onbepaalde duur – C4-C5

Functie

Organiseren, professionaliseren en optimaliseren van de volledige operationele werking van de ploegen Groen, Parken en Begraafplaatsen.

Mee invulling geven aan de visie van onze technische dienst door:

  • Klanten op een kwalitatieve en efficiënte manier te informeren en verder te helpen.
  • Personeelsleden te waarderen, te respecteren in hun rol en te motiveren om hun kennis en vaardigheden op verschillende domeinen te ontwikkelen en in te zetten.
  • Een open communicatie te voeren en een optimale samenwerking en betrokkenheid binnen onze dienst na te streven.
Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

 Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

 Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 16 juli 2020.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst 02 254 12 58.