Teamcoach Ruimte

Voltijds – statutair - A4a–A4b

Functie

Coördineert de interne samenwerking tussen de diensten van team Ruimte en bevordert de samenwerking met de andere teams en diensten op beleidsmatig en projectmatig vlak. Is lid van het managementteam. Denkt overkoepelend en transversaal.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

 Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

 Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 28 januari 2021.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst 02 254 12 58.