Deskundige Onderwijs

B1-B3 - contractueel - voltijds

Functie

De deskundige Onderwijs is de brugfunctie tussen het gemeentelijk onderwijs en het lokaal gemeentelijk beleid en externe onderwijspartners, in de breedste zin van het woord.

Je versterkt de directeurs van het GISO en GBS De Fonkel in het uittekenen van een gemeenschappelijke beleidsvisie rond kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs in al zijn facetten (personeelsbeleid, welbevinden, HRM, ….) en biedt operationele ondersteuning om deze visie te vertalen en implementeren.

Je adviseert en ondersteunt het lokaal bestuur als schoolbestuur en maakt de brug tussen de scholen, gemeentelijke diensten en externe onderwijspartners.

Samen met de dienst Flankerend onderwijs, gemeentelijke diensten en externe onderwijspartners bouw je een volwaardige dienst onderwijs uit met ieder zijn deskundigheid maar wel als collegiale back-up van elkaar.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

 Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

 Solliciteren kan tot uiterlijk 11 maart 2021.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst 02 254 12 58.