Teamleider Rein en Wegen

Voltijds – contractueel – C4-C5 – onbepaalde duur

Functie

De teamleider Rein en Wegen organiseert en optimaliseert de operationele werking van de ploeg Rein en Wegen, bestaande uit meewerkende ploegverantwoordelijken, arbeiders en hulparbeiders.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

 Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

 Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 18 maart 2021.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst 02 254 12 58.