Melden van gebreken aan wegen, fietspaden en wegverlichting in Vlaanderen

Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, openbare verlichting, .. in Vlaanderen, kunt u online of telefonisch melden.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meldt u het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Voorwaarden

Bij Meldpunt Wegen kunt u terecht voor meldingen over wegen in Vlaanderen, zoals:

 • wegdek
 • fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers
 • voetpaden, zebrapaden, ..
 • tunnels, bruggen, ..
 • verkeersdrempels, vluchtheuvels, ..
 • verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • openbare verlichting
 • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's, ...
 • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden, ...)
 • vangrails, vangplanken, pechstroken
 • bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen, ...
 • waterafvoer
 • snelwegparkings, carpoolparkings
 • toegankelijkheid (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, ...)
 • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering, ...)
 • sluipverkeer
 • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
 • zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud, dood dier, ...
 • onvoldoende gestrooid of geruimd
 • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur

Hebt u schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken? Ga na of u een schadevergoeding kunt krijgen.

Lees meer over het melden van gebreken aan wegen in Brussel en Wallonië.

Procedure

Online melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's, ...).
 • Ga naar http://www.meldpuntwegen.be/ en vul de gegevens in. Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht.
 • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, ...).
 • Bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Rechtstreeks bij de wegbeheerder

 • Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kunt u dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of de stad in kwestie.
 • De autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer van de provincie waarin de weg ligt. Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20).
 • Voor bruggen over bevaarbare waterwegen zijn de waterwegbeheerders bevoegd.

Meer info