Brandveiligheidsattest voor horeca-uitbaters

Elke horeca-uitbater moet om een publiek toegankelijke inrichting te openen of heropenen, een positief brandveiligheidsattest hebben.

Voorwaarden

De uitbater moet een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen bij een van volgende wijzigingen:

  • nieuwe exploitatie of exploitant
  • verandering van uitbater in bestaande exploitatie
  • transformatie of transformatiewerken
  • vernieuwing van de binneninrichting
  • wijziging van de netto-oppervlakte
  • bestemmingswijziging
  • wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan be├»nvloeden.

Voor meer informatie over de voorwaarden kan u bij de brandweer terecht via brandpreventie@zvbw.be of 02 451 49 07.

Procedure

Een aanvraag voor de brandweercontrole op veiligheid inzake horecazaken, doet u aan de hand van de horecavergunningsaanvraag. Deze stuurt u ingevuld naar economie@machelen.be. Aanvragen die rechtstreeks naar de brandweer gestuurd worden, worden niet behandeld.