Tijdelijk parkeerverbod

Wilt u een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat u:

 • verhuist
 • werken uitvoert aan uw woning of handelspand
 • voor langere periode dient te laden en lossen
 • ...

Dan kan u een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst u een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan hebt u ook een toelating voor inname openbaar domein nodig.

Voorwaarden

U kan een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op plaatsen waar parkeren toegestaan is.

Procedure

U vraagt het tijdelijke parkeerverbod aan met het aanvraagformulier, of aan het loket van het technische dienst, minstens 8 dagen vooraf.

Bedrag

50 euro per paar borden tot 20 meter (vanaf 30 meter zijn er minstens 4 borden nodig).

 • 10 meter: 6 euro per dag
 • 20 meter: 12 euro per dag
 • 30 meter: 18 euro per dag

Uitzonderingen

Er geldt een vrijstelling voor:

 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • wijkverenigingen of wijkcomités
 • erkende verenigingen
 • parkeerverbod aangebracht door aannemers en/of leveranciers die in opdracht van gemeente en/of OCMW werken

Wat meebrengen

Identiteitskaart en eventueel plan.