Psychologisch assistent

Halftijds – Cat 14 IFIC code 5071 – contractueel – onbepaalde duur

Wie zoeken wij?

Een dynamisch personeelslid dat meewerkt aan de diagnostiek van de bewoners teneinde de behandeling vlot te laten verlopen en zo het psychologisch en psychosociaal welzijn van de bewoners te verbeteren.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
  • e-mailen naar vacatures@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk 15 september 2022.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst op 02 254 12 58.