Begrafenistoelage oud-strijders

Als nabestaande van een overleden oud-strijder of gelijkgestelde (zoals opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars) uit de eerste of tweede wereldoorlog kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen van uw gemeente.
 

Voorwaarden

De overledene moet ooit in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven geweest zijn.

Procedure

Als nabestaande dient u een aanvraag in bij de gemeente waar de overledene was ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Bewijs van erkenning als oud-strijder.